ne demek?

İki veya daha çok şey arasında konum, biçim ve belirli bir eksene göre ölçü uygunluğu; simetri

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

ba-kı-şım

Eksen olarak alınan bir doğrudan, benzer noktaları karşılıklı olarak aynı uzaklıkta bulunan iki benzer parçanın birbirine göre olan durumu; tenazur, simetri

Tipi / Türü;

matematik