bakışım ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İki veya daha çok şey arasında konum, biçim ve belirli bir eksene göre ölçü uygunluğu, simetri

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Eksen olarak alınan bir doğrudan, benzer noktaları karşılıklı olarak aynı uzaklıkta bulunan iki benzer parçanın birbirine göre olan durumu, tenazur, simetri

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,matematik"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-kı-şım