bakı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Özellikle dağlık yörelerde bir yamacın güneş ışınlarına, güneye veya kuzeye karşı konumunu belirleyen, bunun sonucu olarak da doğal şartlarını tespit eden durumu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,coğrafya"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Denetleme. "(Bir görevin yolunda yürütülüp yürütülmediğini anlamak için yapılan araştırma)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Fal

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, halk ağzında"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-kı