bahtsızın bağına yağmur ya taş yağar ya dolu ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`talihsizin işleri ters gider, bağına yağmur yerine taş veya dolu yağar` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
baht-sı-zın ba-ğı-na yağ-mur ya taş ya-ğar ya dolu