baht olmayınca başta ne kuruda biter ne yaşta ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`kişi talihsiz olursa giriştiği hiçbir işten olumlu sonuç alamaz` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
baht ol-ma-yın-ca baş-ta ne ku-ru-da bi-ter ne yaş-ta