ne demek?

ileri sürülen, savunulan görüşün doğru olduğu belli olmak

Hecelenişi / Hecelemesi;

bah-si ka-zan-mak