bahse girmek veya tutuşmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

görüşünde veya iddiasında haklı çıkacak tarafa bir şey verilmesini kabul eden sözlü anlaşma yapmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
bah-se gir-mek veya tu-tuş-mak