bahname ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İçinde cinsel konularla ilgili açık saçık yazıların, resimlerin bulunduğu eser

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Arapça bāh + Farsça nāme


Hecelenişi / Hecelemesi;
bah-na-me