bahariye ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Divan edebiyatında, bahar tasviri ile başlayan kaside

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Farsça bahār + Arapça -iyye


Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-ha-ri-ye