baharı başına vurmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

gençliğin verdiği coşkuyla gereksiz veya aşırı davranışta bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "alay yollu"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-ha-rı ba-şı-na vur-mak