ne demek?

Bahanesi olmayan

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

sıfat

Hecelenişi / Hecelemesi;

ba-ha-ne-siz


Bahanesi olmadan

Tipi / Türü;

zarf

Kullanımı;

"Kapıdan çıkmak üzere olan İclâl geriye dönerek bahanesiz durmuştu."