bahadır ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Savaşlarda gücü ve yılmazlığıyla üstünlük kazanan veya yiğitlik gösteren kimse, batur

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Farsça bahādur


Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-ha-dır