ne demek?

► bağışlayış

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Haydi bugünlük beylik de sizin olsun gibi bir bahşediş manası vardı."

Hecelenişi / Hecelemesi;

bah-şe-diş