bahçe makası ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çeşitli ot ve bitkileri düzgün kesmek ve budamak amacıyla yapılan bir makas türü

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bah-çe ma-ka-sı