ne demek?

Bahçıvansız olma durumu

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

bah-çı-van-sız-lık