bahçıvan ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir bahçenin düzenlenmesi ve bakımıyla görevli kimse.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Farsça bāġçevān

Örnek / Cümle; "Apartman kapıcısı, bahçıvan görevi de yapıyor."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Geçimini bahçe ürünlerini yetiştirip satmakla sağlayan kimse.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

İlişkili birleşik kelimeler; "bahçıvan çorbası" "bahçıvan kebabı"

Hecelenişi / Hecelemesi;
bah-çı-van