badikleşmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ördek gibi sağa sol yalpa vurarak yürüme eğilimi göstermek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz,halk ağzında"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-dik-leş-mek