badi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ördek. "(Perde ayaklılardan, evcil ve yabani türleri bulunan su kuşu)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,halk ağzında"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-di