bademcik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ağız boşluğunun sonunda, iki yana yerleşmiş, badem biçiminde,

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,anatomi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-dem-cik