badanalamak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Duvarları boyamak için sulandırılmış kireç veya plastik boya sürmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-da-na-la-mak