bacaklık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Özellikle hokey oyuncularının dizlerine taktıkları deriden yapılmış koruyucu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-cak-lık