ne demek?

Çatının üstünde kalan ve üzerine baca külahı oturtulan baca bölümü; baca tomruğu, baca tomurcuğu

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim mimarlık

Kullanımı;

"Oda içlerinde bulunan ocakların tüten dumanını tahliye etmek için duvar içinden damdaki baca kürsüsüne doğru giden gizli boşluklar bırakılmıştır."

Hecelenişi / Hecelemesi;

baca kür-sü-sü