baca kürsüsü ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çatının üstünde kalan ve üzerine baca külahı oturtulan baca bölümü, baca tomurcuğu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,mimarlık"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-ca kür-sü-sü