baca fırıldağı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bacanın tepesine yerleştirilen ve çıkmakta olan dumanın içeri dönmesini engellemek için rüzgâra göre yön değiştiren dirsekli boru

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-ca fı-rıl-da-ğı