baca eğri de olsa duman doğru çıkar ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`yaradılıştan iyi ve doğru olan kimse, ne denli elverişsiz ortam içinde bulunursa bulunsun niteliğini yitirmez` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-ca eğ-ri de olsa du-man doğ-ru çı-kar