baca dolgusu ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Eski veya sönmüş bir yanardağ bacasının bulunduğu yerde, aşınma sonucu ortaya çıkmış sert kayaçlardan oluşan tepe

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,jeoloji"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-ca dol-gu-su