baca ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dumanı ocaktan çekip havaya vermeye yarayan yol

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Farsça bāce

Örnek / Cümle; "Doğal gaz yaygınlaştığı için binalara baca deliği koymuyorlar."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Su yolu, lağım, maden ocağı vb. yer altı yapılarının hava deliği

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Çatı penceresi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, halk ağzında"

İlişkili birleşik kelimeler; "bacabaşı" "baca dolgusu" "baca fırıldağı" "baca kaşı" "baca kulağı" "baca külahı" "baca kürsüsü" "kör baca" "arnavutbacası" "ışık bacası" "peribacası" "baca şapkası" "baca tomruğu" "baca tomurcuğu"

Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-ca