ne demek?

Yürekli kimse

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim mecaz

Kullanımı;

"Yeni yetişen babayiğitler orasını er geç uğranılacak bir menzil sayarlardı."

Hecelenişi / Hecelemesi;

ba-ba-yi-ğit

Bir girişimde kendine güvenebilecek durumda olan kimse

Kullanımı;

"Binaya yakışacak mobilyayı satın almaya kadir babayiğit çıkmadı."

Güçlü kuvvetli (kimse)

Tipi / Türü;

sıfat