babasız oğlan doğurmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

bir işte aşırı zorluk, büyük güçlük çekilmesine rağmen başarılı olmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-ba-sız oğ-lan do-ğur-mak