ne demek?

Babalanma ihtimali veya imkânı bulunmak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

nesnesizFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

ba-ba-la-na-bil-mek


Babalanma becerisi bulunmak