babalanabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Babalanma ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Babalanma becerisi bulunmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-ba-la-na-bil-mek