babaannelik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Babaanne olma durumu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Babaanneye yakışan davranış


Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-ba-an-ne-lik