başyazman ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Başkâtip. "(Bir resmî dairede veya kuruluşta çalışan kâtiplerin başı)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
baş-yaz-man