başyazar ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir gazete veya derginin başyazılarını yazan kimse, başmuharrir, sermuharrir

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
baş-ya-zar