ne demek?

Bir gazete veya derginin başyazılarını yazan kimse; başmuharrir, sermuharrir

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Namık Kemal'in tek başına kalem oynattığı alanlarda başyazarlar, fıkra yazarları, sanat eleştiricileri yetişir."

Hecelenişi / Hecelemesi;

baş-ya-zar