başyaverlik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Başyaver olma durumu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Başyaverin yaptığı iş

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Başyaverin makamı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
baş-ya-ver-lik