başyaver ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yaverlerin başı olan kimse, seryaver

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"

kelimesinin kökeni; Türkçe baş + Farsça yāver


Hecelenişi / Hecelemesi;
baş-ya-ver