başyargıcı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Başhakem. "(Yarışmayı veya oyunu yöneten hakemlerin başı)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,spor"


Hecelenişi / Hecelemesi;
baş-yar-gı-cı