başyardımcılık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Başyardımcı olma durumu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Başyardımcının yaptığı iş


Hecelenişi / Hecelemesi;
baş-yar-dım-cı-lık