başyönetmen ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir filmde veya tiyatro oyununda en üst düzeyde yönetmenlik yapan kimse, başrejisör

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
baş-yö-net-men