ne demek?

Başvurulma ihtimali veya imkânı bulunmak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

nesnesizFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

baş-vu-ru-la-bil-mek