ne demek?

Bir iş için başvuran kimse; müracaatçı

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

baş-vu-ru-cu