başvurabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Başvurma ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-e"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Başvurma becerisi bulunmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
baş-vu-ra-bil-mek