başvekil ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Başbakan. "(Hükûmetin ve Bakanlar Kurulunun başı, kabinenin başı)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Türkçe baş + Arapça vekīl


Hecelenişi / Hecelemesi;
baş-ve-kil