başuzmanlık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Başuzman olma durumu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Başuzmanın yaptığı iş

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-şuz-man-lık