baştankaragiller ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Omurgalı hayvanların ötücü kuşlar takımından yüz kadar kuş türünü içine alan geniş bir familya

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,hayvan bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
baş-tan-ka-ra-gil-ler