ne demek?

Baştankaragillerden, Kuzey Afrika, Avrupa ve Asya’da yaşayan, böcek yiyerek tarıma yararlı olan, çeşitli renklerde, oldukça kısa, güçlü ve sivri gagalı bir tür kuş (Parus major)

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim hayvan bilimi

Hecelenişi / Hecelemesi;

baş-tan-ka-ra