baştan savmacılık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Baştan savmacı olma durumu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
baş-tan sav-ma-cı-lık