baştan savma ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Üstünkörü. "(inceliklerine inmeden, özen göstermeden, gelişigüzel, şöyle bir, eğreti, öylesine, üstten)"

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
baş-tan sav-ma