baştan başa ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Tamamen, bütünüyle

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Başından sonuna kadar, bir uçtan bir uca


Hecelenişi / Hecelemesi;
baş-tan ba-şa