baştaban ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yunan ve Roma mimarlıklarında, sütunların üstüne oturan ve iki sütun arasındaki uzaklığın üstünü örten büyük, uzun taş kirişlerin oluşturduğu bölüm

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,mimarlık"


Hecelenişi / Hecelemesi;
baş-ta-ban