başsız bırakmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

yöneticisiz bırakmak

2. Anlamı (eş anlamlısı):

büyüğünü yitirmesine sebep olmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
baş-sız bı-rak-mak