başpiskopos ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Katoliklerde piskoposların başı olan din adamı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Türkçe baş + Yunanca


Hecelenişi / Hecelemesi;
baş-pis-ko-pos