başnokta ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Başlangıç noktası

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,matematik"

kelimesinin kökeni; Türkçe baş + Arapça noḳṭa


Hecelenişi / Hecelemesi;
baş-nok-ta